Button 0Button 1Button 2Button 3Button 4


WEDDING BOOK CJENIK


CJENIK FOTOGRAFIRANJA I VIDEO SNIMANJA VJENČANJA

FOTO*VIDEO PAKETI pošalji upit

 

 

FOTO*VIDEO - 1 cijena od 1.600,00 kn sa popustom 10% - od 1.440,00 kn**
- do 1 sat fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija

- isporuka svih fotografija (do 150), web download
Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorija


FOTO*VIDEO - 2 cijena od 2.200,00 kn sa popustom 11% - od 1.958,00 kn**
- do 2 sata fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 200), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 3
cijena od 2.900,00 kn sa popustom 12% - od 2.552,00 kn**
- do 3 sata fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 300), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 4 cijena od 3.600,00 kn sa popustom 13% - od 3.132,00 kn**
- do 4 sata fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 400), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 5 cijena od 4.300,00 kn sa popustom 14% - od 3.698,00 kn**
- do 5 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 500), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 6 cijena od 5.000,00 kn sa popustom 15% - od 4.250,00 kn**
- do 6 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 600), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 7 cijena od 5.700,00 kn sa popustom 16% - od 4.788,00 kn**
- do 7 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 700), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 8 cijena od 6.300,00 kn sa popustom 17% - od 5.229,00 kn**
- do 8 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 800), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorija


FOTO*VIDEO - 9 cijena od 6.900,00 kn sa popustom 18% - od 5.658,00 kn**
- do 9 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 900), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 10 cijena od 7.500,00 kn sa popustom 19% - od 6.075,00 kn**
- do 10 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 1000), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 11 cijena od 8.000,00 kn sa popustom 20% - od 6.400,00 kn**
- do 11 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 1100), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 12 cijena od 8.500,00 kn sa popustom 21% - od 6.715,00 kn**
- do 12 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 1200), web download


Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 13 cijena od 9.000,00 kn sa popustom 22% - od 7.020,00 kn**
- do 13 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 1300), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 14 cijena od 9.500,00 kn sa popustom 23% - od 7.315,00 kn**
- do 14 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 1400), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorijaFOTO*VIDEO - 15 cijena od 10.000,00 kn sa popustom 24% - od 7.600,00 kn**
- do 15 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 1500), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorija


FOTO*VIDEO - 16 cijena od 10.500,00 kn sa popustom 25% - od 7.875,00 kn**
- do 16 sati fotografiranja i video snimanja na terenu
Uključeno u uslugu:
Foto*
- fotografiranje, osnovna obrada fotografija
- isporuka svih fotografija (do 1600), web download

Video
- video snimanje i obrada cijele snimke u Full HD formatu
- isporuka: Vimeo web download ili Blu-ray ili USB memorija
* Wedding Book nije uključen u pakete, izbor u cjeniku izrade Wedding Book-a

**putni troškovi se dodatno naplaćuju

za sve ostale foto*video opcije, detaljnije u cjeniku vjenčanja ili pošaljite upitPDV se ne obračunava temeljem čl. 90 st. 1. i st. 2. Zakona o PDV-u (NN143/14, NN115/16).
Cjenik vrijedi od 26.08.2019.
Cijene su podložne promjeni bez prethodne najave.


WEDDING BOOK CJENIK

CJENIK FOTOGRAFIRANJA I VIDEO SNIMANJA VJENČANJA

Copyright © 2019. Media Art