Button 0Button 1Button 2Button 3Button 4


WEDDING BOOK CJENIK


CJENIK ZA FOTO*VIDEO PAKETE SA KORONA POPUSTOM DO 30%

FOTOGRAFIRANJE VJENČANJA pošalji upit

 

FOTO - 1 cijena od 700,00 kn**
- do 1 sat fotografiranja na terenu, na lokacijama u blizini
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 150 kom) u punom i smanjenom formatu, web download

FOTO - 2 cijena od 950,00 kn**
- do 2 sata fotografiranja na terenu, na lokacijama u blizini
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 200 kom) u punom i smanjenom formatu, web download

FOTO - 3 cijena od 1.250,00 kn**
- do 3 sata fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 300 kom) u punom i smanjenom formatu, web download

FOTO - 4 cijena od 1.600,00 kn**
- do 4 sata fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 400 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 5 cijena od 1.950,00 kn**
- do 5 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 500 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 6 cijena od 2.350,00 kn**
- do 6 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 600 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 7 cijena od 2.700,00 kn**
- do 7 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 700 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 8 cijena od 3.000,00 kn**
- do 8 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 800 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 9 cijena od 3.300,00 kn**
- do 9 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 900 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 10 cijena od 3.600,00 kn**
- do 10 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 1000 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 11 cijena od 3.900,00 kn**
- do 11 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 1100 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 12 cijena od 4.200,00 kn**
- do 12 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 1200 kom) u punom i smanjenom formatu, web download

FOTO - 13 cijena od 4.500,00 kn**
- do 13 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 1300 kom) u punom i smanjenom formatu, web download


FOTO - 14 cijena od 4.800,00 kn**
- do 14 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 1400 kom) u punom i smanjenom formatu, web download

FOTO - 15 cijena od 5.100,00 kn**
- do 15 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 1500 kom) u punom i smanjenom formatu
, web download

FOTO - 16 cijena od 5.400,00 kn**
- do 16 sati fotografiranja na terenu, na lokacijama po dogovoru
- uključena digitalna obrada + web galerija svih fotografija
- sve slike (do 1600 kom) u punom i smanjenom formatu, web download

Opcije:
-
fotografiranje i isporuka neobrađenih (sirovih) fotografija na upit
- izrada Wedding Book-a cjenik

**putni troškovi se dodatno naplaćujuFOTOGRAFIJE ZA ZAHVALNICE
cijena: 400,00 kn usluga + 10,00 kn/kom. (za veću količinu popust)
- odabir, obrada i izrada fotografija, umetanje ili lijepljenje fotografija u zahvalnice
- isporuka do 23:30h
ili po dogovoruVIDEO SNIMANJE
VJENČANJA pošalji upit


VIDEO - 1 cijena od 900,00 kn**
- do 1 sat video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 2 cijena od 1.300,00 kn**
- do 2 sata video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 3 cijena od 1.700,00 kn**
- do 3 sata video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 4 cijena od 2.100,00 kn** primjer
- do 4 sata video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 5 cijena od 2.500,00 kn**
- do 5 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 6 cijena od 2.900,00 kn** primjer
- do 6 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 7 cijena od 3.300,00 kn**
- do 7 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 8 cijena od 3.600,00 kn** primjer
- do 8 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 9 cijena od 3.900,00 kn**
- do 9 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 10 cijena od 4.200,00 kn** primjer
- do 10 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)

VIDEO - 11 cijena od 4.500,00 kn** primjer
- do 11 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 12 cijena od 4.800,00 kn** primjer
- do 12 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)

VIDEO - 13 cijena od 5.000,00 kn** primjer
- do 13 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


VIDEO - 14 cijena od 5.200,00 kn** primjer
- do 14 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)

VIDEO - 15 cijena od 5.400,00 kn** primjer
- do 15 sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)

VIDEO - 16 cijena od 5.600,00 kn** primjer
- do 16* sati video snimanja na terenu
- video i audio montaža i obrada cijele snimke
- isporuka u Full HD formatu (USB memorija ili Vimeo web download)


Opcije:
- snimanje i isporuka u 4K / UHD formatu nadoplata 50-100% (USB memorija)

- video snimanje i isporuka neobrađenog (sirovog) materijala na upit

Posebne usluge se dodatno naplaćuju:
- skeniranje i obrada vaših fotografija od 300,00 kn
- snimanje spota prije ili poslije vjenčanja od 750,00 kn**
- snimanje sa dvije ili više kamera od 450,00 kn**
- montaža snimljenog materijala sa dvije ili više kamera od 750,00 kn

- izrada DVD-a (SD video) od 450,00 kn
- izrada kopije DVD-a od 50,00 kn
- izrada Blu-ray Diska (HD / 4K video) od 750,00 kn
- izrada kopije Blu-ray Diska od 75,00 kn

*dodatni započeti radni sat po cijeni od 150,00 kn
**putni troškovi se dodatno naplaćuju


PDV se ne obračunava temeljem čl. 90 st. 1. i st. 2. Zakona o PDV-u (NN143/14, NN115/16).
Cjenik vrijedi od 01.04.2020.

Cijene su podložne promjeni bez prethodne najave.


WEDDING BOOK CJENIK

CJENIK ZA FOTO*VIDEO PAKETE SA KORONA POPUSTOM DO 30%


Copyright © 2020. Media Art